Dziś jest wtorek, 15.10.2019, imieniny Jadwigi, Teresy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Finansowy » Aktualności » Gdzie szukać dokumentacji pracowniczej byłego zakładu pracy

Gdzie szukać dokumentacji pracowniczej byłego zakładu pracy

Gdzie szukać dokumentacji pracowniczej byłego zakładu pracy

     Z reguły każdy dopiero przed zbliżającym się okresem odejścia na emeryturę lub rentę zaczyna kompletować wymaganą dokumentację pracowniczą.

Staż pracy i wysokość zarobków muszą być bardzo dokładnie udokumentowane. Dla ZUS-u są to podstawowe informacje przy ustaleniu wysokości emerytury bądź renty.

Jeśli zakład pracy, w którym pracowaliśmy, nadal istnieje, to nie ma problemu, aby uzyskać potrzebną nam dokumentację.

Ale co w przypadku, kiedy zakład pracy zbankrutował, przestał istnieć, został zlikwidowany, sprywatyzowany lub przekształcony?

Poszukiwania dokumentacji osobowej i płacowej byłego zakładu pracy należy rozpocząć od ustalenia nazwy i adresu, pod którym ostatnio miał siedzibę. Dane te można ustalić na podstawie będących w naszym posiadaniu jakichkolwiek zaświadczeń wystawionych przez zakład pracy, legitymacji ubezpieczeniowej lub innych dokumentów wydanych przez pracodawcę. Można również skontaktować się (o ile to możliwe) z dawnymi kolegami i współpracownikami lub skorzystać z wyszukiwarki internetowej.

       Nasze poszukiwania można także zacząć od najbliższej placówki ZUS. ZUS ma bazę informacyjną wspomagającą poszukiwanie dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy – jest to wykaz nieistniejących zakładów pracy z informacją i adresem, gdzie znajduje się dokumentacja pracownicza. Baza ta jest również zamieszczona na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) w zakładce: „Baza zlikwidowanych lub przekszałconych zakładów pracy”.

Gdzie mogą znajdować się akta pracownicze nieistniejącego już zakładu pracy?

Przedsiębiorstwo państwowe.

       Jeżeli zlikwidowanym zakładem pracy było przedsiębiorstwo państwowe, to jego dokumentację osobowo-płacową mógł przejąć następca prawny lub organ założycielski (najczęściej wojewoda), albo organ nadrzędny (np. ministerstwo lub urząd centralny).

Jeśli organem założycielskim był wojewoda , dokumentacji zlikwidowanego zakładu należy szukać w archiwach przejściowych przy byłych urzędach wojewódzkich. Ich adresy można uzyskać w Centralnym Ośrodku Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, tel. 22 565 46 00 lub 22 565 46 32, e-mail: ndap@archiwa.gov.pl.

Informację o losach zlikwidowanego zakładu pracy można również uzyskać w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, tel. 22 397 65 15 lub 22 397 65 17.

Dokumentacji zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych z terenu Wielkopolski należy szukać przede wszystkim w: Archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 61-713 Poznań

Spółdzielnie

       W przypadku zlikwidowanych spółdzielni mieszkaniowych, ich likwidatorzy mieli obowiązek przekazania dokumentacji pracowniczej związkowi rewizyjnemu, w którym te spółdzielnie były zrzeszone, a w razie braku takiego związku – Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie, tel. 22 596 43 00, e-mail krs@krs.org.pl

Archiwum tej Rady znajduje się przy ul. Nocznickiego 29, tel. 22 835 12 60.

       W przypadku spółdzielni pracy należy zwrócić się do Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie, tel. 22 628 27 63, e-mail: sekretariat@zlsp.org.pl lub Centralnego Archiwum Spółdzielczości Pracy w Krakowie, tel. 12 262 01 79.

Adresy i telefony terenowych składnic akt pracowniczych spółdzielni znajdują się na stronie internetowej Związku Lustracyjnego Spółdzielczości Pracy.

PGR-y

       Dokumentację osobową i płacową pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym PGR-ów przechowuje Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie, tel. 22 452 54 00, e-mail: anr@anr.gov.pl

Wojsko

       Osoby, które posiadają okresy czynnej służby w wojsku lub zastępczej służby wojskowej, mogą udowodnić okres pełnienia tej służby wpisem w książeczce wojskowej. Mogą również wystąpić o potwierdzenie okresu służby do Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Natomiast osoby, które posiadają okresy służby we wojsku, w tym także służby zawodowej, powinny zgłosić się po dokumenty do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, tel. 22 681 46 37 lub 22 681 45 84, e-mail : www.caw.wp.mil.pl

Firma prywatna

       O potwierdzenie zatrudnienia w firmie prywatnej należy zwrócić się do byłego pracodawcy lub do właściwego oddziału ZUS.

Ponadto o uzyskanie informacji można zwrócić się do Archiwum Akt Nowych w Warszawie, tel. 22 589 31 18, e-mail: sekretariat@aan.gov.pl

Przechowywane są tam m. in. dokumenty administracji ogólnopaństwowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji i zrzeszeń wytworzone po 1918 r.

     Informację o miejscu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy można uzyskać także za pośrednictwem Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy. Dla woj. wielkopolskiego:

Sąd Rejonowy Poznań

VIII i IX Wydział Gospodarczy KRS

Informacji udziela też Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, które jest oddziałem Archiwum Państwowego w Warszawie. W archiwum tym - pod numerem telefonu 22 635 68 22 – działa punkt konsultacyjno-informacyjny.

Archiwum to prowadzi największą w Polsce internetową bazę danych o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

 

                                                                    Dorota Kujawińska

                                                    


Pozostałe aktualności