Dziś jest wtorek, 15.10.2019, imieniny Jadwigi, Teresy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Finansowy » Aktualności » Oferta na pożyczkę JEREMIE_2

Oferta na pożyczkę JEREMIE_2

Oferta na pożyczkę JEREMIE_2

W ramach Inicjatywy JEREMIE ARR S.A. w Koninie do końca maja br. oferuje:

Pożyczka START’UP - pożyczka dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i/lub prowadzą działalność nie dłużej niż 24 m-ce

 

 

 • Min. kwota pożyczki 10 tys. zł
 • Max. kwota pożyczki 300 tys. zł  
 • Wymagany wkład własny w wysokości min. 10% wartości całej inwestycji
 • Okres spłaty pożyczki max. 60 miesięcy (5 lat)
 • Możliwość uzyskania max. 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału
 • Oprocentowanie 2%

WAŻNE: Nie są pobierane żadne opłaty za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę ani prowizja od jej udzielenia.

                                                                          

Cel na jaki może być przeznaczona pożyczka?

 • zakup, budowę lub modernizację obiektów,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń,
 • zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 • oraz INNE cele przyczyniające się do rozwoju firmy.

 

Rodzaj inwestycji wykluczonych z pożyczek JEREMIE:

 • inwestycje na rzecz agroturystyki  i działalności rolniczej,
 • przeznaczenia całości pożyczki na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • konsolidacja innych posiadanych zobowiązań finansowych,
 • zakupy nie mające charakteru gospodarczego,
 • przeznaczenie pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną.

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę JEREMIE?

 • Każdy kto zamierza być lub już jest mikro/ małym/ średnim przedsiębiorstwem – według Definicji MŚP,
 • Osoby/firmy nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
 • Osoby/firmy które mają lub zamierzają zarejestrować siedzibę firmy w Wielkopolsce lub  prowadzić tam działalność gospodarczą,
 • Osoby/firmy, których cel projektu podlegający finansowaniu z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD według  Listy Wykluczeń ,
 • Przedsiębiorcy, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy zagrożonego – według Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Osoby/firmy, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu udzielonej pomocy de minimis – według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013r.,
 • Osoby/firmy, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą aplikować o środki z JEREMIE najwcześniej po upłynięciu 1 roku od uzyskania w/w wsparcia.

 

Ograniczenia!

Firmy transportowe nie mogą ubiegać się o pożyczkę na zakup środków transportu!

 

Akceptowane formy zabezpieczenia pożyczki?

 • Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń;
 • poręczenie wg prawa cywilnego, w tym również poręczenie funduszu poręczeniowego (do 70% wartości wnioskowanej pożyczki),
 • hipoteka na nieruchomości (min. 130% wartości pożyczki),
 • przelew wierzytelności,
 • gwarancje bankowe,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego (min. 150% wartości pożyczki)
 • inne.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie.

 

Co może stanowić wkład własny:

 • Gotówka i majątek, który Pożyczkobiorca zamierza przeznaczyć na realizację projektu,
 • Poniesione i udokumentowane koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu na 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę,
 • Majątek zaangażowany bezpośrednio w projekt.

 

Kontakt do pracowników Funduszu Pożyczkowego w celu uzyskania szczegółowych informacji:

Biuro projektu ul. Zakładowa 4, budynek Urzędu Pracy III piętro pok. 310 i 311

 

 

 AZ


Pozostałe aktualności