Dziś jest wtorek, 15.10.2019, imieniny Jadwigi, Teresy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Finansowy » Aktualności » Ubezpieczenie rolnika w KRUS a zawarcie umowy zlecenia

Ubezpieczenie rolnika w KRUS a zawarcie umowy zlecenia

     Od 1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 1831) wprowadzają m.in. nowy art. 5b do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1403)

Przepis ten umożliwia rolnikom (także ubezpieczonym domownikom), którzy są ubezpieczeni w KRUS, jednoczesne podleganie ubezpieczeniu w ZUS w tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Do dnia 1 stycznia 2015r. rolnik, który zawarł umowę zlecenia, musiał zgłosić to w KRUS, a KRUS wyłączał go na okres zawartej umowy z ubezpieczenia.

Teraz może być ubezpieczony podwójnie, tj. jako rolnik w KRUS i zleceniobiorca w ZUS.

Ale - jak to przeważnie bywa - pod pewnymi warunkami.

Otóż:

Warunek 1 - przychód z tyt. zawartej umowy zlecenia, w rozliczeniu miesięcznym, nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. W 2015 r. jest to kwota 875 zł, ponieważ wynagrodzenie minimalne wynosi 1.750 zł.

Warunek 2 - bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia był juz ubezpieczony w KRUS.

 

Fakt zawarcia umowy zlecenia należy zgłosić do KRUS w ciągu 7dni.

Rolnik (także domownik) ma też taką możliwość, że może w każdym czasie w okresie trwania umowy zlecenia odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w KRUS odpowiednie oświadczenie w tej sprawie. Jednak musi pamiętać, że fakt zakończenia umowy, należy również zgłosić w KRUS, przedstawiając zaświadczenie o okresie jej trwania.

       Ustawa nowelizująca dała tez prawo do objęcia ubezpieczeniem społecznym w KRUS z okresem wstecznym (tj. w latach poprzednich) tych rolników lub domowników, którzy przed 01.01.2015r. zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia w związku z objęciem ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tyt. wykonywania umowy zlecenia.

Oczywiście też pod warunkiem, że dochód z umowy zlecenia, w rozliczeniu miesięcznym, wyniósł połowę obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia (np. w 2014r. 840 zł) i bezpośrednio przed zawarciem umowy rolnik (domownik) ubezpieczony był w KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy (czyli prowadził działalność rolniczą w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej).

W tym wypadku należy złożyć wniosek do KRUS o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników w okresie wykonywania umowy zlecenia do dnia 30 czerwca 2015r.

Do wniosku powinna być dołączona informacja potwierdzająca miesięczna kwotę przychodu z wykonywanych umów.

 

Jak należy rozumieć przychód w rozliczeniu miesięcznym?

       Otóż kwotę przychodu należy podzielić przez liczbę miesięcy trwania umowy, bez względu na liczbę dni wykonywania jej w danym miesiącu.

Przykład 1.

Rolnik zawarł umowę zlecenie na okres od 01.04.2015r. do 18.04.2015r. na kwotę 700 zł.

700 zł : 1 m-c = 700 zł.

Będzie mógł skorzystać z podwójnego ubezpieczenia, ponieważ kwota ta jest niższa od połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2015r., czyli 875,00 zł.

Przykład 2.

Rolnik zawarł umowę zlecenia od 05.02.2015r. do 05.05.2015r. na kwotę 2.400 zł. Wynagrodzenie za jej wykonanie otrzyma jednorazowo w dn. 06.05.2015r.

W tym wypadku też będzie mógł skorzystać z podwójnego ubezpieczenia - w ZUS i KRUS.

Przykład 3.

Rolnik zawarł umowę zlecenia na okres od 10.03.2015r. do 10.05.2015r. na kwotę 2000 zł, z wynagrodzeniem w każdym miesiącu po 1.000 zł.

Kwota 1.000 zł jest wyższa od połowy minimalnego wynagrodzenia, w związku z tym KRUS wyłączy rolnika na czas wykonywania umowy z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

       Powyższe zmiany dotyczą jedynie tych rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy, czyli obowiązkowo.

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS na wniosek (czyli dobrowolnie), takiej możliwości nie mają.

 

                                                               Dorota Kujawińska

                                          

                                                    

                                                    

 


Pozostałe aktualności